Заседание на научно жури в НПМ – БАН

Националният природонаучен музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 11 май 2021 г. (вторник) от 14.00 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Взаимоотношения между представители на три семейства гущери – Anguidae, Lacertidae и Scincidae (Reptilia: Squamata: Sauria), по отношение на техните пространствени и хранителни ниши в Западна България” на Емилия Димитрова Вачева, редовен докторант към НПМ – БАН по професионално направление: 4.3 “Биологични науки”, научна специалност: “Зоология” (шифър: 01.06.02). Линк за защитата: https://us02web.zoom.us/j/81125111906?pwd=K2R3UDBPaU9BTC9HYUI3T3BpMTZ0Zz09 Научни ръководители: доц. д-р Николай Димитров Цанков† и проф. д-р Павел Енчев Стоев Научен консултант: доц. д-р Борислав Ясенов Наумов Научно жури (назначено със Заповед на Директора на НПМ – БАН [...]

Палеонтологичният музей „Димитър Ковачев”, филиал на Националния природонаучен музей-БАН навърши 30 години

Палеонтологичният филиал на НПМ-БАН https://www.nmnhs.com/palaeontological-museum-in... е създаден през февруари 1990 г. с тристранен договор между БАН, НПМ-БАН и община Асеновград по инициатива на проф. Николай Спасов, тогава научен сътрудник към музея. За основа е послужила уникалната сбирка на ученици от гимназията в Асеновград, които под ръководството на учителя по биология Димитър Ковачев, участват в палеонтологични експедиции, подкрепени от местната община. Сбирката първоначално се съхранява в гимназията на града, а при учредяването на музея тя става част от колекциите на НПМ-БАН и е пренесена в сградата, предоставена от общината за филиал на музея. За пръв уредник на музея e назначен Димитър Ковачев и днес музеят носи неговото име, заради особените му заслуги. Експозицията е открита тържествено през 1999 г. и представя хипарионовата бозайна фауна от късния [...]

Онлайн открито заседание на научно жури в НПМ – БАН

Националният природонаучен музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 30 ноември 2020 г. (понеделник) от 14.00 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Разпространение на глухаря (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) в България в зависимост от ландшафтно-екологичните характеристики на местообитанията” на Димитър Георгиев Плачийски - задочен докторант на самостоятелна подготовка към НПМ – БАН по професионално направление: 4.3 “Биологични науки”, научна специалност: “Зоология” (шифър: 01.06.02). Линк за защитата: https://us02web.zoom.us/j/85912251026?pwd=dFo4NjM1d2MwRlNNK3JrNUVYeE1TZz09 Научен ръководител: проф. дбн Златозар Николаев Боев Научен консултант: доц. д-р Георги Сашев Попгеоргиев Научно жури (назначено със Заповед на Директора на НПМ – БАН № 454 НО-05/17.09.2020 г.): Председател на научното жури: Проф. дбн Златозар Николаев [...]

Проект на НПМ-БАН отличен с награда на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство

Проект на Националния природонаучен музей на БАН (НПМ-БАН) за изследване и опазване на чухала получи първа поощрителна награда в размер на пет хиляди лева от дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство. Церемонията се проведе в Софийска градска художествена галерия на 23 януари 2019 г. Плакет, грамота и наградата от пет хиляди лева връчи председателят на журито д-р Петър Янков на директора на музея проф. Николай Спасов. Спечелената награда ще подпомогне закупуването на оптика за наблюдение и поставянето на 40 къщички, които ще бъдат наблюдавани през 3 последователни гнездови сезона. Награденият проект „Чухалът (Otus scops) - малко познат приятел. Проучване на миграцията, зимуването и предпочитаните местообитания“ е част от международно изследване, координирано от американската неправителствена организация Global Owl Project (GLOW). В [...]

Go to Top