Начало/Tag:финансиране

Правителството одобри проекта на споразумение с Българската академия на науките

Правителството одобри проекта на споразумение с Българската академия на науките, в което двете страни се договарят да работят съвместно за по-силно обвързване на научната дейност и финансирането на БАН с конкретни обществено значими, секторни или институционални задачи. На Министерството на образованието и науката се възлага да изработи в сътрудничество с представители на научната общност механизъм за диференциран ръст на субсидията за стипендии на докторантите в зависимост от показателите от научната дейност и резултатите на научните организации и висшите училища. С участието на останалите министерства и на научната общност МОН ще изготви и предложи за утвърждаване от правителството проекти на национални научни програми за финансиране на научни дейности с потенциално висока обществена възвръщаемост. С отделно постановление Министерският съвет отпусна предвидения в одобреното споразумение допълнително финансиране за [...]

2018-01-12T11:14:41+02:00сряда, 3 януари 2018 |Категории: Избрани, Общоакадемични новини|Етикети: , |

Правителството ще отпусне допълнително 15 милиона лева на БАН

Контактната група, излъчена от Общото събрание на Българската академия на науките, и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски се срещнаха в Министерския съвет с министър-председателя Бойко Борисов. […]

2018-01-08T16:41:42+02:00вторник, 19 декември 2017 |Категории: Общоакадемични новини|Етикети: , |

Митинг шествие „Да продължим делото на народните будители – да съхраним науката в България“

В Деня на народните будители учени от БАН се включиха в организираното от синдикатите на учените и работещите в областта на науката митинг шествие под надслов „Да продължим делото на народните будители – да съхраним науката в България“. Във връзка с честването бяха поднесени венци пред паметниците на Стефан Стамболов, Васил Левски и св. св. Кирил и Методий. Представители на шествието връчиха искания в Министерството на финансите, Министерски съвет и в Народното събрание. Исканията са свързани с това да се изпълнят поетите ангажименти от правителството и парламента в програмата 2020 и стратегиите за научни изследвания и висше образование  за ускорено публично финансиране на науката –  1% от БВП до 2020 г. при предвидени 0,18% за 2018 г.; изискванията на Европейския съюз за преодоляване на изоставането [...]

2017-11-06T11:56:45+02:00сряда, 1 ноември 2017 |Категории: Събития|Етикети: , , |

Българската академия на науките обявява резултатите от проведения конкурс „Програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.“

В съответствие с приетите правила на „Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.“ с решение на Управителния съвет на БАН (Протокол № 9 от 05.07.2017 г.) е утвърдено класирането на общо 361 проектни предложения, преминали през научна оценка в експертните комисии на деветте научни направления в БАН. Резултатите за всяко научно направление са включени в следните списъци: Приложение А. Класиране на проектните предложения на основа на получените оценки                                           Приложение Б. Списък на одобрените за финансиране проектни предложения. Резултати по научни направления: I – Информационни и комуникационни науки и технологии – резултати II – Енергийни ресурси и енергийна ефективност – резултати III – Нанонауки, нови [...]

Go to Top