Контактната група, излъчена от Общото събрание на Българската академия на науките, и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски се срещнаха в Министерския съвет с министър-председателя Бойко Борисов.

Това, което постигнахме като споразумение, е да бъдат предоставени допълнително 15 милиона лева към бюджета на Академията, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на брифинг след срещата. Средствата ще бъдат отпуснати след влизане в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. Допълнителното финансиране ще бъде разпределено между звената на Академията въз основа на оценка на научната дейност и резултатите на отделните звена през изминалата година, което е дългогодишна практика в БАН.

По време на разговора са обсъдени и принципи за финансиране на българската наука, като правителството и БАН ще работят съвместно за по-силно обвързване на научната дейност и финансирането на Българската академия на науките с конкретни обществени, секторни и институционални задачи. Проведеният разговор е първа стъпка за стабилизиране и подпомагане на финансовото състояние на Академията.

Постигнахме разбирателство с премиера Борисов, че в първите месеци на новата година ще бъдат преразгледани докторантските стипендии и на базата на ясни критерии те ще бъдат увеличени, съобщи пред журналисти председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски.

По време на разговора получихме разбиране и загриженост. Удовлетворени сме от набелязаните мерки за стабилизиране на БАН и за засилване на проектната дейност по важни за обществото тематики, каза председателят на Общото събрание на Академията проф. Евелина Славчева.

Общото събрание на БАН ще се събере на извънредно заседание на 21 декември 2017 г., за да обсъди постигнатия напредък в диалога между БАН и правителството.