Пoкана за участие в пети интердисциплинарен докторантски форум с международно участие

Пети интердисциплинарен докторантски форум с международно участие организират Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН. Събитието ще се проведе от 16 до 19 април 2024 г. в парк-хотел Кюстендил **** в гр. Кюстендил. Форумът се осъществява с частична подкрепа от Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката. Традиционният докторантски форум на Център за обучение – БАН вече за втори път ще събере за обмен на научни знания и идеи докторанти и лектори както от страната, така и от чужбина. Организаторите имат удоволствието да поканят докторанти от БАН, български и чуждестранни висши училища и научни организации да участват в събитието, като представят своите научни изследвания. Основна цел на форума е да стимулира [...]

Уебинар на тема: „Баланс работа – личен живот: Мисията (не)възможна“

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН канят докторантите и младите учени от БАН на второто събитие от Серия уебинари „АКАДЕМИЯ ЗА МЕКИ УМЕНИЯ“   УЕБИНАР на тема:   „Баланс работа – личен живот: мисията (не)възможна“   Лектор: гл. ас. д-р Цветелина Панчелиева, Департамент „Психология“, ИИНЧ-БАН   Дата на провеждане на уебинара: 10 май 2022г. (вторник)   Продължителност на уебинара: 14.00 – 15.30 часа   Линк за включване към уебинара: Можете да се регистрирате и да вземете участие в събитието на следният линк в платформа Zoom: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kcOurrzwuE9FvwcXQv3vLnN1Pv031-WrU   В уебинара ще бъдат обсъдени ключови психологични принципи за съчетаване на различни житейски роли, както и серия практични насоки как по-ефективно да организираме времето си, докато пишем дисертация или работим по научен проект.   Допълнителна [...]

Покана за участие в трети интердисциплинарен докторантски форум

Kраен срок за кандидатстване е 20 април 2022 г. 6-7 юни 2022 г. Парк-хотел ,,Кюстендил”, гр. Кюстендил Форумът е предназначен за докторанти, обучаващи се в БАН, ВУ и други научни организации. Събитието има за цел да предостави на младите хора възможност да споделят своите научни идеи, да насърчи интердисциплинарното мислене, да подпомогне обмена на научно знание, да създаде условия за креативна работа в екип, за комуникация с представители на бизнес практиката и колеги. Поканата вижте ТУК Организатор на Третия интердисциплинарен докторантски форум е Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН. Докторантите могат да участват във форума, като представят своите изследвания под формата на доклад (PowerPoint презентация) или постер. Представянето на докладите е ограничено в рамките на 10 минути. Размерът на постерите не [...]

Серия уебинари „Академия за меки умения“

Центърът за обучение – БАН и Кариерният център към ЦО-БАН организират серия уебинари АКАДЕМИЯ ЗА МЕКИ УМЕНИЯ за докторантите и младите учени от БАН.  Първото събитие е на тема ,,Комуникация на науката – въведение и практически насоки‘‘. Гост-лектори са доц. д-р Владимир Божилов, катедра „Астрономия“, Физически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“ и Камелия Митева, молекулярен биолог, основател на ,,Био игри“. Дата на провеждане на уебинара: 14 април 2022 г. (четвъртък) Продължителност на уебинара: 14.00 – 15.30 часа Линк за включване към уебинара: Платформа Zoom: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMode2srjkjEtHF1UW-xHqUPMtMSIbjad30 Какво е „комуникация на науката“ и какви добри практики можем да следваме, за да комуникираме успешно резултатите от научните изследвания? Разказва доц. д-р Владимир Божилов, астрофизик и комуникатор на науката, и представя базираните на богатия си опит полезни насоки към [...]

Покана за участие в трети интердисциплинарен докторантски форум

6-7 юни 2022 г. Парк-хотел ,,Кюстендил”, гр. Кюстендил Форумът е предназначен за докторанти, обучаващи се в БАН, ВУ и други научни организации. Събитието има за цел да предостави на младите хора възможност да споделят своите научни идеи, да насърчи интердисциплинарното мислене, да подпомогне обмена на научно знание, да създаде условия за креативна работа в екип, за комуникация с представители на бизнес практиката и колеги. Поканата вижте ТУК Организатор на Третия интердисциплинарен докторантски форум е Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН. Докторантите могат да участват във форума, като представят своите изследвания под формата на доклад (PowerPoint презентация) или постер. Представянето на докладите е ограничено в рамките на 10 минути. Размерът на постерите не трябва да надхвърля 70/100 см. Докторантите, които желаят да [...]

Уебинар  „Възможности за мобилност на докторантите на БАН в чужбина с програма „ЕРАЗЪМ+“

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви поканим на шестото събитие от специално организирани за докторантите и младите учени от БАН: Серия уебинар „Писане и управление на успешни научни проекти“ УЕБИНАР на тема: Отдел "Международна дейност, оперативни програми и проекти“ – БАН  представя за Вас: „Възможности за мобилност на докторантите на БАН в чужбина с програма „Еразъм+“   Лектор: Томина Галибова, гл. експерт към отдел МДОПП-БАН, ЕРАЗЪМ координатор С участие в дискусията на: Юлия Попчева, докторант, PR на ИЕФЕМ-БАН, участник в програма „Еразъм+“ Дата на провеждане на уебинара: 28 февруари 2022г. (понеделник) Продължителност на уебинара: 14.00 – 16.00 часа Линк за включване към уебинара: Можете да се регистрирате и да вземете участие в събитието на следният линк в [...]

Go to Top