Project Description

Българска джобна енциклопедия

Първата българска енциклопедия в джобен формат. Издание със съвременен европейски вид и качество.

Енциклопедията е обща, дава в сбита и достъпна форма най-важната информация за Вселената, за човека и природата, изкуството и литературата, техниката и технологиите, спорта, държавите по света и др. Голямо място е отделено на България от създаването й до днес.

Енциклопедията е богато илюстрирана с над 1900 цветни илюстрации.

Главен редактор е акад. Ячко Иванов.

Подобни издания:

ISBN: 9789543223299
Печатно.
На български език.

Издание на:
Научноинформационен център “Българска енциклопедия”
Съвместно с:
Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“