Project Description

Известия на Института за исторически изследвания

Известия на Института за исторически изследвания е периодичен орган на Института за исторически изследвания към Българската академия на науките.

Поредицата започва да излиза през 1951 година, като идеята за създаването ѝ принадлежи на тогавашния директор на Института по история към БАН, Димитър Косев. До този момент повечето сътрудници на Института публикуват работите си в списание Исторически преглед, но проблем се явява неговият по-скоро теоретичен профил, както и недостатъчният му обем. Допълнителен довод е и войнстващата марксистка линия на редакцията, която отблъсква някои от по-старите историци. Идеята на Косев, който поема длъжността на отговорен редактор, е Известията да бъде строго академично издание, като в него да публикуват изследванията си всички учени от Института.

Създаването на новата поредица оказва влияние и върху Исторически преглед. До този момент орган на Българското историческо дружество – организация, чиято дейност към този период напълно замира – списанието е прехвърлено към Института по история с решение на Управителния съвет на БАН. След среща на Косев с ръководството на Института и с редакционната колегия на Исторически преглед, начело на която по това време е Жак Натан, е решено списанието да се превърне в научно-популярен орган на Института по история, с което се утвърждава и ролята на Известията като еквивалентен орган с чисто академична насоченост.

Известия на Института по история излиза в продължение на четири десетилетия до 1990 година, като за този период са публикувани тридесет юбилейни и тематични тома, включващи статии, студии и монографии. Томовете са достъпни в големите библиотеки на България, както и в книжните фондове на редица чуждестранни научни институции. След прекъсване от близо четвърт век, през 2014 година поредицата излиза с нов том под име Известия на Института за исторически изследвания, в съответствие с междувременно настъпилото преименуване на Института по история при реформирането на БАН. Целта на новата поредица е да представи нова визия и изследвания, които да са съобразени с модерните тенденции в развитието на историческата наука.

Подобни издания:

ISSN: 2367-5187
Печатно.

Международно издание.

На български език.

Излезли от печат 32 тома от 1951г. до днес

Издание на:

Институт за исторически изследвания

Уебсайт:

Ел. поща:

Телефон: