Project Description

Годишен доклад “Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания”

Ежегодно се публикува Годишен доклад «Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания» на български и на английски език – единствено по рода си издание за състоянието и развитието на българската икономика.

Подобни издания:

ISSN: 2367-7112 (английски език)
ISSN: 1314-8893 (български език)

На български и на английски език.

Адрес на редакцията:
Институт за икономически изследвания
София, ул. Аксаков №3, п.к. 788

Излиза веднъж годишно.

Издание на:
Институт за икономически изследвания

Уебсайт:
https://www.iki.bas.bg

Ел. поща:
ineco@iki.bas.bg