Project Description

Поредица „Извори за историята на Тракия и траките“

Изданието „Извори за Тракия и траките“ обхваща достигнали до нас произведения на античните автори, съхранилите се фрагменти и античните коментари към тях.

Подборът на изворовия материал е съобразен с необходимостта да бъдат систематизирани всички сведения, които могат да бъдат използвани при възстановяването на историята на Тракия и траките и на техните контакти с други етнокултурни общности. В него се включват и данни за генезиса на тракийската цивилизация, както и тези за тракийските елементи в античната култура на Източното Средиземноморие. Поради това предложените текстове се отнасят не само към Европейска Тракия, но и до цялата палеобалканска област, както и към районите, където тракийското присъствие е сигурно установено.

Изданието е билингва – на оригиналния език (гръцки/латински) и с превод на български. Издадени са два тома с подбрани пасажи, фрагменти и схолии към тях от Омир до Ксенофонт, след което концепцията се трансформира в поредицата „Антични автори към изворите за Тракия и траките”.

От първата поредица са издадени два тома с фрагменти от антични автори от Омир до Ксенофонт, след което е решено да се издават цялостни преводи на античните автори и беше започната втората поредица. От нея са излезли 12 тома, включващи произведенията на Полибий, Павзаний и Страбон. В процес на подготовка са Диодор Сицилийски и Плиний Стари.

Подобни издания:

ISBN: 9544309047, 9789544309046
Печатно.
На гръцки и латински език с превод на български език.

Адрес на редакцията:
Институт за балканистика с Център по тракология
„Проф. Александър Фол“
ул. Московска No13
1000 София

Издание на:
Институт за балканистика с център по тракология

Ел. поща:
thracologia@gmail.com; thracologia@avb.bg

Телефон: (+359 2) 980 62 97; (+ 359 2) 981 58 53