Project Description

Сборник Изкуствоведски четения

Сборник, издаван всяка година, в който се публикуват доклади от ежегодната конференция, организирана от Института.

Подобни издания:

ISSN: 0005-4283
Печатно.
На български език.

Адрес на редакцията:
Институт за изследване на изкуствата при БАН
София 1504, ул. Кракра 21

Годишно излиза от печат 1 книжка.

Издание на:
Института за изследване на изкуствата

Уебсайт:
http://artstudies.bg/?page_id=48

Ел. поща:
info.artreadings@gmail.com