Project Description

Сборник с доклади от национална конференция на докторантите в областта на правните науки

Поредицата сборници „Сборник с доклади от национална конференция на докторантите в областта на правните науки” започва да излиза през 2017 г.

Сборниците са част от електронната база данни на C.E.E.O.L., в която се съдържат публикации на над 5000 издателя от цял свят. Всеки новоизлязъл брой или отделна статия са достъпни на адрес: http://www.ceeol.com/

Подобни издания:

ISSN 2603-3011
Печатно.
На български език.

Адрес на редакцията:
Институт за държавата и правото
ул. „Сердика“ № 4
София, п.к. 1000

Издание на:
Институт за държавата и правото

Ел. поща:
ipn_ban@bas.bg

Уебсайт:
http://ipn-bg.org/nauchni-izdaniya/sbornik-dokladi-nacionalna-konferenciya/