Project Description

Списание „Балканско езикознание“

Списанието е основано през 1959 г. от акад. Владимир Георгиев. Публикува изследвания по теоретични проблеми на балканското езикознание, по проблеми на взаимоотношенията между балканските езици – нови и древни, както и на връзките на балканските езици с други индоевропейски и неиндоевропейски езици. Годишно излизат от печат 2 книжки. Списанието е международно, издава се на френски, немски, английски и руски език.

От редакционната колегия:

От основаването му през 1959 г. до 1987 г. главен редактор е акад. Вл. Георгиев, след него и до 2004 г. главен редактор е акад. Ив. Дуриданов, а след неговата кончина списанието е поето от проф. Т. Тодоров до началото на 2008 г.

Списанието се анотира в MLA International Bibliography, Pro-Quest, BRILL Linguistic Bibliography и в ERIH.

„Балканско езикознание“ се разпространява в десетки страни в Европа и Америка: в академиите на Русия, Австрия, Унгария, Чехия, Сърбия, Словения, Литва, Словакия, Украйна, Румъния, Македония, Хърватия, в академията на науките на Гьотинген, във Френската академия и др.;

  • в университети у нас и в чужбина: Софийски, Пловдивски; в университетите на Виена, в градовете Бърно, Потсдам, Йена, Санкт-Петербург, Москва, Лайпциг, Хелзинки; в Америка – в университета Бъркли, Калифорния и Принстън; в Колумбийския университет, в университетите на Питсбърг, Вашингтон и Станфорд;
  • в библиотеките на DFG, в Апостолическата библиотека на Ватикана, в Националната библиотека на Норвегия, в Националната библиотека на Франция и др.

От 2008 г. списанието има нов главен редактор. Напълно променена е и редакционната колегия. Още в началото подготвихме проект, с който получаваме субсидия от ФНИ/МОМН. Това беше и нашият първи проект – три книжки, посветени на 50-годишнината на списанието – една двойна и една книжка с публикации само на млади учени.

Беше променен и външният вид на списанието – то вече е с нова корица и с ново лого.

През последните години получихме многобройни запитвания и предложения от колеги за публикуването на материали и на български език, за да се включат много повече автори. Засега, основният ни мотив за запазване на статуквото е, че спазваме традицията: официалните езици, на които се публикува в списанието, са английски, немски, френски и руски.

Независимо от трудностите, които срещнахме като нов екип, заел се с издателска дейност, превъзмогвайки хаоса, който ни съпътстваше през размирните 2009-2010 г., ние се стараем да оцеляваме и при тези условия.

Предстои ни да направим още много. Вярваме, че с изготвянето на електронен сайт на списанието, то ще добие по-голяма популярност и ще достигне до по-широк кръг читатели – освен тесните специалисти, и до всички, интересуващи се от различните аспекти на балканистичната проблематика.

Изказвам своята благодарност към всички членове на редакционните колегии на списанието досега, както и към членовете на редакционните съвети.

Желая лично да благодаря на колегите от настоящата редакционна колегия за техния висок професионализъм и за изключителната им отзивчивост. Благодаря на секретаря на списанието – д-р Мая Влахова, извършваща огромна по обем работа, както и на членовете на редакционния съвет – за тяхната готовност да бъдат в помощ винаги, когато се наложи.

54 години са дълъг период за едно списание. Можем да си пожелаем още дълги години то да съществува – да бъде извор на знания за балканските езици, да съдейства за съхраняването на едно неоценимо богатство, каквото е нематериалното културно наследство на Европа.

Проф. д-р Анна Чолева-Димитрова

Подобни издания:

ISSN: 0324-1653
Печатно издание.
На френски, немски, английски и руски език.

Адрес на редакцията:
Институт за български език при БАН
1113 София
ул. “Шипченски проход” 52, бл. 17, стая 507

Годишно излизат от печат 2 книжки.

Издание на:
Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Уебсайт:
http://www.ibl.bas.bg/iblapp/about.php

Ел. поща:
l_balkanique@abv.bg

Телефон:
(+359) 2 979 29 58