Project Description

Списание „Българска етнология“

Списание „Българска етнология“ (до 1994 г. излиза под името „Българска етнография“, основано през 1975 г. като орган на ЕИМ – БАН; от 1953 до 1975 „Известия на Етнографския институт с музей“; от 1921 до 1943 „Известия на Народния етнографски музей“) излиза в 4 книжки годишно на български език с резюмета на английски. Има международна редколегия. Рецензирането е анонимно. Списанието е включено в ERIH PLUS. Разпространява се в книжарниците на БАН, чрез системата за международен книгообмен на БАН,  чрез абонамент и електронните библиотеки CEEOL и EBSCO.

Ethnologia Bulgarica. Yearbook of Bulgarian Ethnology and Folklore – сборни книжки на сп. „Българска етнология“ на английски език, досега излезли 4 книжки: 1998 г., 2001 г., 2006 г. и 2015 г.

От редакционната колегия:

Списание „Българска етнология“ (ISSN 1310–5213, e-ISSN 2367-6892) е рецензирано издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките. Основано е през 1975 година и до 1995 година излиза под заглавие „Българска етнография“.

Списанието се публикува на български език в 4 книжки годишно с кратки резюмета на английски. Статиите в  него минават през анонимно рецензиране.

В пълен електронен вариант то може да се чете и сваля от Central and Eastern European Online Library – CEEOL. Там са качени всички броеве на списанието от началото на неговото издаване.

Кратки резюмета на статиите можете да намерите в нашия архив.

Списание „Българска етнология“ е включено в индекса ERIH plus на ESF и в момента тече индексирането му в SCOPUS.

Можете да посетите и нашата страница във Facebook.

Английският вариант на изданието ни списанието ETHNOLOGIA BULGARICA. Yearbook of Bulgarian Ethnology and Folklore (ISSN-1311-0918, e-ISSN 2367-8607) започва да излиза през 1998 г. До февруари 2016 г. са публикувани четири книжки (1998 г., 2001 г., 2006 г. и 2015 г.).

Списание “Ethnologia Bulgarica” е достъпно в електронен вариант в Central and Eastern European Online Library – CEEOL.

Подобни издания:

ISSN: 1310-5213
Печатно.
На български език.

Адрес на редакцията:
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, ул. „Московска“ № 6А, София 1000

Годишно излизат от печат 4 книжки.

Издание на:
Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей

Уебсайт:
http://bulgarianethnology.org

Ел. поща:
balgarska_etnologia@abv.bg и bg_ethnology@abv.bg