Project Description

Списание “Икономическа мисъл”

Списание “Икономическа мисъл” – наследник на сп. “Стопанска мисъл”, основано през 1929 г. като научен орган на Дружеството на българските икономисти-академици.

На своите страници “Икономическа мисъл” отразява актуалното състояние и развитие на икономическата теория и стопанската практика у нас и в други страни. В него се публикуват резултати от научни изследвания на български и чуждестранни учени, намират място алтернативни виждания по дискусионни научни и практически въпроси на специалисти.

“Икономическа мисъл” е международно списание, което излиза в 6 книжки годишно. Публикува статии и студии на български и английски език, рецензирани анонимно от двама рецензенти.

Списанието се индексира и реферира от Journal of Economic Literature/EconLit, издание на Американската икономическа асоциация и RePEc.

Подобни издания:

ISSN: 0013-2993

На български и на английски език.

Адрес на редакцията:
Институт за икономически изследвания
София, ул. Аксаков №3, п.к. 788
тел: (+359) 2 8104037

Излиза в 6 книжки годишно.

Издание на:
Институт за икономически изследвания

Уебсайт:
https://www.iki.bas.bg/spisanie-ikonomicheska-misal

Ел. поща:
econth@iki.bas.bg
ineco@iki.bas.bg