Project Description

Списание „Социологически проблеми“

 

Списанието е единственото българско академично списание в областта на социологията. То е основано през 1968 г. и се публикува съвместно с Българската социологическа асоциация.

Редакционен съвет: Йоханес Вайс (Германия), Лоик Вакан (САЩ), Галин Горнев (България), Деян Деянов (България), Зджислав Краснодембски (Германия), Бруно Латур (Франция), Йосип Растко Мочник (Словения), Рихард Мюнх (Германия), Георги Фотев (България).

Редакционна колегия:

Главен редактор: Кольо Коев
Зам. главен редактор: Кръстина Петкова
Отг. секретар: Теодора Карамелска
Членове: Пепка Бояджиева, Лиляна Деянова, Мартин Канушев, Светла Колева, Татяна Коцева, Максим Молхов, Таня Неделчева, Светослав Славов, Румяна Стоилова,
Иван Чалъков

Пълните текстове на статиите от списание „Социологически проблеми“ от 1990 г. до момента са достъпни чрез „Електронна библиотека за Централна и Източна Европа“.

Подобни издания:

ISSN: 0324-1572
Печатно.
На български език.

Адрес на редакцията:
Институт за изследване на обществата и знанието
1000 Со­фия, ул. „Мос­ков­с­ка“ 13А, (стая 116 и 102)

Годишно излизат от печат 4 книжки.

 

Издание на:
Институт за изследване на обществата и знанието

Уебсайт:
www.sp-bg.eu

Ел. поща:
socprobl_eds@dir.bg

Телефон:
(02) 980 99 35