Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences/Доклады Болгарской академии наук/Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences

В списание Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences (“Доклади на БАН”) се публикуват анонимно рецензирани кратки научни статии, отразяващи нови, непубликувани научни резултати в областта на математическите, физическите, химическите, биологическите и медицинските науки, науките за Земята и Космоса, инженерните и аграрните науки.

Списанието е основано през 1948 г. от академик Георги Наджаков. Оригиналното корично заглавие е “Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences”, а е известно и като “Доклади на БАН”, “Доклады Болгарской академии наук” и “Proceeding of the Bulgarian Academy of Sciences”.

Главен редактор на списанието от 2006 г. е академик Тодор Николов.

ISSN (print) 1310-1331
ISSN (online) 2367-5535
На английски език.

Адрес на редакцията:
Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, ул. „Акад. Георги Бончев“ №6, 1113 София

Годишно излизат от печат 12 книжки.

Издание на:
Българска академия на науките

Уебсайт:
http://www.proceedings.bas.bg/

Ел. поща:
comprend@abv.bg

Телефон:
(+359) 2 979 3036, (+359) 2 971 7065