Информационен бюлетин на БАН

Изданието съдържа информация за дейността на Българската академия на науките.

Свали всички
ИмеРазмерДата на добавяне

ISSN: 1312-5311
Печатно.
На български език.

Адрес на редакцията:
Българска академия на науките
ул. „15 ноември“ №1, 1040 София

Издание на:
Българска академия на науките

Ел. поща:
pr-ban@cu.bas.bg

Телефон:
(+359) 2 979 53 80