Списание “Природа”

Списание „Природа” се издава от Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. През 2013-а година бе отбелязана 120 годишнината от основаването му. Макар и в определени периоди да е прекратявало излизането си, то винаги се е радвало на висок авторитет, отличава се с качествена в научно отношение информация от областта на природните науки, поднесена на понятен език.

На страниците на списанието българските учени имат възможност да отразяват постиженията на фундаменталните и приложните науки, медицината и технологиите както в България, така и по света. Модерният облик на списание „Природа“ и уникалната информация в него са насочени към аудиторията на любознателните и активни хора, които виждат в него не само източник за съвременна научна информация, но и място за творчески обсъждания и изява със свои материали и снимки.

Подобни издания:

ISSN: 0032-8731
Печатно.
На български език.

Адрес на редакцията:
Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, ул. „Акад. Георги Бончев“ №6, 1113 София

Издание на:
Българска академия на науките

Уебсайт:
https://press.bas.bg/

Ел. поща:
h_mishkov@aph.bas.bg

Телефон:
(+359) 2 979 34 50, (+359) 2 871 80 78