Развиване, оптимизиране и модернизиране на националната автоматизирана информационна система – Археологическа карта на България (АИС АКБ)

АИС-АКБ е най-пълният регистър на археологическото наследство на България, съдържащ информация за около 20 000 обекта. Новоразработваният софтуер на АКБ е ГИС базиран, с версия и на английски език, което значително оптимизира процеса на издирване и документиране на археологически обекти и ползването на информацията.

От екипа на проекта:
Свързани проекти

Период:

Цел:

Финансиране:
Институционално, от бюджетната субсидия

Проект на:
Национален археологически институт с музей

Уебсайт:

Ел. поща за контакт:
nehrizov@gmail.com

Телефон:

Лице за контакт:
Г. Нехризов