Морски археологически проект Черно море

Целта на международния „Морски археологически проект Черно море“ (MAP Black Sea) е картиране на подводното културно наследство и на потъналите древни ландшафти в българските води на Черно море.

Партньори в проекта са Центърът за подводна археология, България и Центърът за морска археология, Университет Саутхемптън, Великобритания, Националният археологически институт с музей при БАН, Университетът на Кънектикът, САЩ, Морският археологически научно-изследователски институт, Университет Сьодертьорн, Швеция.

Ръководител на проекта от българска страна е доц. д-р Людмил Вагалински (НАИМ – БАН), а от британска – проф. Джонатан Адамс (Университет Саутхемптън). Съръководител на теренното проучване е гл. ас. д-р Калин Димитров (НАИМ-БАН и Център за подводна археология-Созопол).

MAP Black Sea е най-мащабният подобен проект в света. Теренната работа се провежда изцяло в българската акватория на Черно море и се финансира от „Фондация за експедиции и образование“, Великобритания (Expedition and Education Foundation).

През първите две полеви кампании (2015-2016) с изследователските кораби „Егео“, „Номад“ и „Стрил експлорър“ са проучени над 1000 кв. км от шелфа и континентални склон в акваторията между с. Резово и нос Галата.

а) Зона на изследване на „Морски археологически проект Черно море“; b) Корабокрушения, инспектираните през 2016 г. ЮЗ група са корабокрушенията, открити от „Морски археологически проект Черно море“, а СИ група са корабокрушенията, регистирани през 2014 при проучванията по трасето на газопровода Южен поток.

Кампания 2016

a) Фотограметрично заснемане на „Кръглия кораб“ (BSMAP 2016 WRK 29 SOUTHSTREAM 2014 BS 464); b) Средновековно изображение на подобен кораб от Геноа.

През полевия сезон 2016 са направени 81 сондажа с вибросонда, които ще дадат нови данни за нивото на морето и климата през последните 15000 години.

За дълбоководните проучвания се използват дистанционно управляемите подводни апарати, които могат да извършват геофизични проучвания, триизмерна фотограметрия и видео заснемане на дълбочини над 2000 метра. Чрез тази най-съвременна техника са открити и изследвани 41 потънали плавателни съдове от различни периоди (ІХ–Х век, ХІІ–ХІV век и от ХVІІ–ХІХ век). Останките от всички корабокрушения са документирани чрез фотограметрични тримерни модели с висока резолюция.

Освен научните изследвания основни елементи от проекта са образователната програма и създаването на научно-популярен документален филм. Откритията и постигнатите резултати на MAP Black Sea са отразени от редица национални и световни медии, сред които National Geographic, Daily News, Live Science, New York Times.

Кампания 2017

През 2017 Черноморският археологически проект Black Sea MAP се осъществява на два етапа.

Първият завърши успешно през юни. В залива пред устието на река Ропотамо се проведоха подводни археологическите разкопки от международен екип от 30 учени и студенти.

С това проектът Black Sea MAP навлезe в третия сезон на морски изследвания в българската акватория на Черно море.
Проектът ще продължи през август-септември 2017 като комплексно морско дълбоководно проучване, което ще се проведе със специализиран изследователски кораб. Събраните по време на плаването данни ще допълнят и прецизират изводите от предходните два сезона за геоложките и климатични процеси формирали дъното и днешното крайбрежие на Черно море в течение на стотици хиляди години от историята на Планетата.

Фотограметрично заснемане на османски кораб BSMAP 2015_Wreck 006.

Многопластовият археологически обект при устието на река Ропотамо лежи на 4 метра дълбочина. Открит е случайно през 1976 год. и е проучван частично между 1982 и 1989 година.

Подводните разкопки на Черноморски археологически проект Black Sea MAP през 2017 год. установиха, че при устието на река Ропотамо последователно са съществували селище от Ранната бронзова епоха, тържища и пристанища от времето на най-ранната гръцка колонизация на Черно море, от Ранновизантийската епоха, от Средновековието и Османския период. Изключително добре запазените и много богати археологически материали предлагат единствена по рода си перспектива към човешко присъствие по Българското Черноморско крайбрежие, показвайки ни различните негови страни в един период от почти шест хилядолетия назад във времето. Мисията на екипа е да проучи всички периоди от човешко присъствие, да проследи променящата се функция на района през забележително дългата му история на обитаване и да изследва околната му среда, проследявайки постепенното му заливане от морските води и изследвайки отношението на населявалите го общности към морето. В тази връзка обектът е уникален за българското крайбрежие, тъй като за разлика от всички останали, изввестни на науката, в района никога не са извършвани масирани хидростроителни и драгажни дейности, което е запазило последователността и цялостта на отложените пластове, така както те са структурирани от природните процеси през хилядолетията.

Прилагането на прецизни интердисциплинарни методи съпътства всички етапи на проучването. Археологическите разкопки бяха предшествани от прецизни геофизични изследвания, с цел установяване на най-подходящите места за работа. Дигитални фотограметрични заснемания се извършват след края на всеки работен процес. Ядково сондиране се проведе на археологическия обект и в околността му, с цел установяване на геоморфоложкото развитие на бреговата ивица и покачването на морското равнище в праисторията.

В рамките на дейността на Black Sea MAP имаме възможността да проучим много интригуващи аспекти на крайбрежната и морската история на България. Проектът ознаменува плодотворното сътрудничество на международни експерти от различни области на науката, в контекста на благотворителната дейност на организации с идеална цел като Фондацията за експедиции и образование. Очакваме с нетърпение да оповестим резултатите от проекта пред българската и световната научна общественост през 2018 г.

Black Sea MAP продължава да бъде най-големият и амбициозен морски археологически проект в света. Същевременно, това е първо по рода си проучване на българската акватория на Черно море в такъв мащаб, с цел изследване на промените на морското равнище и влиянието им върху човешките общества. Близкото сътрудничество между партньорските организации бе от решаващо значение за успеха на начинанието.

Още проекти:

Период: 2015 - 2017

Цел:
Картиране на подводното културно наследство и на потъналите древни ландшафти в българските води на Черно море

Финансиране:
Фондация за експедиции и образование, Великобритания (Expedition and Education Foundation)

Участник от страна на БАН:
Национален археологически институт с музей

В партньорство с:
Център за подводна археология, България; Център за морска археология, Университет Саутхемптън, Великобритания; Университет на Кънектикът, САЩ, Морски археологически научно-изследователски институт, Университет Сьодертьорн, Швеция.

Уебсайт:
http://naim.bg

Ел. поща за контакт:
lfvagalinski@gmail.com

Лице за контакт:
Людмил Вагалински, ръководител на проекта

Галерия