Българският ХХ век в изкуствата и културата

Основните очаквани резултати от изследването включват публикуване на тематично двуезично издание в два тома, методологически сборник, сборник с материали от международна научна конференция,  попълване на архиви и бази данни.

Още проекти:

Период:

Цел:
Попълване на архиви и база данни, издаване на двуезично издание

Финансиране:
Фонд “Научни изследвания

Участник от страна на БАН:
Институт за изследване на изкуствата

Уебсайт:
http://artstudies.bg

Ел. поща за контакт:

Лице за контакт: