Поредица “Хелис”

 

Поредицата „Хелис” фокусира вниманието върху проблемите на археологията, историята и фолклора в Североизточна България, разработването и прилагането на широка гама от интердисциплинарни методи в изследването и решаването им.

Началото ѝ е поставено след започване на мащабните проучвания на националния резерват „Сборяново” през 1982 г., в светлината на които се формулират редица нови проблеми. Те са свързани с развитието на българските земи от праисторията до днес, както и с ролята на тази част от България като кръстопът на евразийски и средиземноморско-северноевропейски контакти, на религии и народи. Включва приноси на български автори и чужди изследователи.

Излиза на български език с резюмета, или изцяло на чужди езици с резюмета на български.

Подобни издания:

ISSN:
Печатно.
На български език с резюмета, или изцяло на чужди езици с резюмета на български.

Адрес на редакцията:

Национален археологически институт с музей – БАН
1000 София, ул. „Съборна” 2

Централа: 02 988 24 06
Факс: 02 988 24 05
E-mail: naim@naim.bg