Техносфера

Техносфера е научноинформационно списание, чиито статии отразяват най-новите постижения на науката, техниката и технологиите в различните сфери на промишлеността, енергетиката, транспорта, информационно-комуникационните технологии, нанотехнологиите, биотехнологиите, космоса и аерокосмическата техника, строителството, икономиката, селскостопанската техника и технологии, физико-техническите и химико-техническите проблеми, проблемите на иновациите и високите технологии, на науката и образованието.

Списание „Техносфера“ е предназначено за академичната инженерна общност, за широк кръг инженери, икономисти, селскостопански специалисти, студенти, ученици и любознателни читатели с разнообразни интереси.

ISSN: 1313-3861
Печатно.
На български език.

Адрес на редакцията:
Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 6, стая 208

Издание на:
Българска академия на науките

Уебсайт:
https://press.bas.bg/

Ел. поща:
e_naidenova@aph.bas.bg

Телефон:
(+359) 2 979 34 50