Генетичен профил на населението по българските земи в тракийския период: нови перспективи върху българската история

При генетичен анализ на mDNA (вкл. чрез NGS) в проби от кости и зъби от 70 индивида от тракийски гробници от трето хилядолетие преди Христа е установена европейска принадлежност, по-голяма отдалеченост от mDNA на съвременните българи в сравнение с mDNA на пробите от прабългари (8-10 век); наред с това е доказана по-голяма близост със съвременните българи в сравнение със съвременните гърци.

Това първо по рода си изследване е проведено съвместно с Катедрата по медицинска генетика на МУ-София и звено по антропогенетика на Флорентинския университет (Италия).

Още проекти:

Период:

Цел:

Финансиране:

Участник от страна на БАН:
Институт по микробиология „Стефан Ангелов”

В партньорство с:
Катедрата по медицинска генетика на МУ-София и Звено по антропогенетика на Флорентинския университет (Италия).

Уебсайт:

Ел. поща за контакт:
galabov@microbio.bas.bg

Лице за контакт:
Ангел Гълъбов, ръководител на проекта