Поредица “Лекции по компютърни науки и технологии на ИИКТ – БАН”

Поредицата „Лекции по компютърни науки и технологии на Института по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките“ публикува в електронен вид учебници и учебни помагала, предназначени за студенти и докторанти по различни програми по информатика, изчислителна математика, математическо моделиране, комуникационни технологии, и др., както и за всички читатели, интересуващи се от тези научни области.

Учебниците се базират върху курсове лекции, водени от учени на Института по информационни и комуникационни технологии – БАН в различни български университети и в Центъра за обучение на докторанти в БАН. Публикуваните материали са на езика, на който се водят съответните курсове лекции, и са с отворен достъп – т.е. свободно достъпни без заплащане.

Подобни издания:

Online ISSN: 2367-8666
Електронно издание.

Адрес на редакцията:

ул. Акад. Г. Бончев, блок 2, ст. 502.
1113 – София

E-mail: agre@iinf.bas.bg