Получаване на иновативни антимикробни и противотуморни електроовлакнени материали от мукоадхезивни и биосъвместими полимери и хелатиращи агенти от групата на 8-хинолинола

Проектът има за цел да се получат иновативни полимерни влакнести материали с желани свойства и с усъвършенстван дизайн, съдържащи нискомолекулни съединения с хелатираща способност и с биологична активност. Природни полизахариди и биосъвместими синтетични полимери ще бъдат съчетани с подбрани съединения с антимикробно действие и с противотуморна активност чрез използване на авангардния метод електроовлакняване – самостоятелно или в комбинация с електроразпръскване или нанасяне на покритие чрез потапяне. Финансиране: ФНИ-МОН по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2019 г.”, Договор КП-06-Н39/13.

Подобни проекти:

Период: 2019 - 2021

Цел: Да се получат иновативни полимерни влакнести материали с желани свойства и с усъвършенстван дизайн, съдържащи нискомолекулни съединения с хелатираща способност и с биологична активност.

Финансиране:
Фонд Научни изследвания – МОН

Участник от страна на БАН:
Институт по полимери (базова организация), Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей (партньорска организация)

Ел. поща за контакт:
manolova@polymer.bas.bg

Лице за контакт:
проф. дхн Невена Манолова, ръководител на проекта