Издаване на поредица с фолклорни материали „Жива вода“

Целта на проекта е да се популяризира и социализира българското фолклорно наследство в съвременен контекст, като се направи достъпно и интересно за широката публика и особено за младите хора. Идеята е да се подготви поредица, в която се представят различните фолклорни „жанрове“ (песни, приказки, легенди, предания, устни разкази, анекдоти, вицове, пословици, гатанки и пр.), както и вярвания, ритуали, лечебни и магически практики, обединени около ключови фолклорни образи. За целта се издирват, дигитализират, подбират и редактират текстове от „Сборника за народни умотворения“ и други публикувани сборници с материали, от архивите на ИЕФЕМ – БАН, както и от личните архиви на членовете на екипа и на други записвачи. Подготвят се обяснителни бележки, коментари и предговори.

През 2016 г. издателство „Изток – Запад“ публикува първата книга от поредицата „Змей. Змеица. Ламя и хала. Сборник с фолклорни текстове“, която привлече интереса както на медиите, така и на широката общественост. Изданието беше представено в София, Пловдив, Благоевград и Ловеч, предстои и представяне в Русе. В момента екипът работи по подготовката на втора книга, посветена на митологичния образ на змията. При успешно реализиране на изданието проектът ще бъде продължен.

Още проекти:

Период: 2014 – 2019


Цел:
Популяризиране и социализиране на българското фолклорно наследство в съвременен контекст

Финансиране:
Институционално, от бюджетната субсидия

 

Проект на:
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей

Ел. поща за контакт:
vihrabaeva@abv.bg

Лице за контакт:
Вихра Баева, ръководител на проекта