Screening of cereal germplasm stress response and adaptation potential by advanced nuclear, omics and physiological approaches

Проектът Screening of cereal germplasm stress response and adaptation potential by advanced nuclear, omics and physiological approaches („Оценка на стресовия отговор и адаптивния потенциал на житните култури посредством ядрени, омикс и физиологични подходи“) има за цел създаване на база данни, съдържаща основни молекулярни характеристики на отговора към абиотичен и биотичен стрес (радиация, температура, генотоксични агенти и вирусни заболявания) на житните култури (естествени и мутантни форми пшеница и ечемик) в България. В съответствие с тази цел ще бъдат проучени някои ключови аспекти на характера на стресовия отговор на молекулярно и физиологично ниво.

През 2016 г. по проекта е закупена и доставена апаратура на обща стойност 66745 евро (апаратурата се доставя, без да се заплаща ДДС). За ИФРГ през 2016 г. е закупена апаратура на обща стойност 59250 евро, включваща климатична растежна камера (28800 евро), автоматичен анализатор Келдал с доокомплектовка (18000 евро заедно с инсталационната такса), градиентен ПСР апарат с две глави (5200 евро), листен порометър (3600 евро), два настолни PH-метъра (2000 евро) и лабораторна вършачка за пшеница (1640 евро). Апаратурата е предназначена за 4 лаборатории на ИФРГ – „Геномна динамика и стабилност“, „Растително-почвени взаимодействия“, „Фотосинтеза – активност и регулация“ и „Регулация на генната експресия“. През 2106 г. по проекта са закупени консумативи и химикали на обща стойност над 20000 евро, като за ИФРГ средствата са 6500 евро (без ДДС).

Още проекти:

Период: 2016 – 2017

Цел:
Създаване на база данни, съдържаща основни молекулярни характеристики на отговора към абиотичен и биотичен стрес (радиация, температура, генотоксични агенти и вирусни заболявания) на житните култури (естествени и мутантни форми пшеница и ечемик) в България

Финансиране:
Международна агенция за атомна енергия (МААЕ) – Виена

Участник от страна на БАН:
Институт по физиология на растенията и генетика

В партньорство с:
Агробиоинститут – СА, Институт по растителни генетични ресурси Садово – СА, Съвместен геномен център – СУ „Св. Кл. Охридски“

Ел. поща за контакт:
lstoilov@bas.bg

Лице за контакт:
Любомир Стоилов, национален координатор на проекта