Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти

Проектът “Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти” се осъществява в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в периода 2009-2014 г., Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ и е реализиран съвместно с Националния литературен музей и Столичната библиотека.

Основната цел на проекта се изразява в реконструкция, систематизация и съхранение чрез дигитализация на непознато и уникално културно наследство, което е от значение за националната и европейската хуманитарна култура и е застрашено от физически разпад. В рамките на проекта са създадени три дигитални центъра: в Института за литература, в Столичната библиотека и в Националния литературен музей. В тях екипът на проекта е дигитализирал архивните фондове на 13 български писатели и поети класици – общо 214000 дигитални копия. Те включват: 156 хиляди архивни единици; 50 хиляди дигитализирани копия от периодичния печат: вестници, списания, единични листове; 6 400 снимки и пощенски картички и 300 пространствени обекта: предмети, дрехи и други артефакти, дигитализирани в 3D формат.

За бърз и удобен достъп до сканирания масив от документи, за всеки от писателите класици е създаден културноисторически профил, включващ статии, свързани с житейската и творческа  му биография (“Животопис“; „За творчеството на“; „Писателят в съвременната култура“), придружени от персонални библиографски каталози.

Още проекти:

Период: 2009 - 2014

Цел:
Реконструкция, систематизация и съхранение чрез дигитализация

Финансиране:
Европейското икономическо пространство в периода 2009-2014 г.

Участник от страна на БАН:
Институт за литература

Уебсайт:
http://bglitarchives.org/

Ел. поща за контакт:

Лице за контакт:
Елка Трайкова, ръководител на проекта