Слънце и Слънчева система

В рамките на проекта „Слънце и Слънчева система“ се изследват процеси в слънчевата атмосфера, водещи до възникването на активни образувания – протуберанси и петна. Отделът участва в Европейската организация за съвместни наблюдения на Слънцето (JOSO) и в програми за координирани наземни и орбитални наблюдения на Слънцето по проекта SOHO.

Изследват се динамичната еволюция на малките тела от Слънчевата система, физико-химически свойства и процеси при кометите, ротационните характеристики на астероидите.

Основа за тези изследвания са фотометрични наблюдения и позиционни измервания на астероиди и комети.

Още проекти:

Цел: изследване на процеси в слънчевата атмосфера и на динамичната еволюция на малките тела от Слънчевата система

Финансиране: вътрешно, институционално

Проект на:
Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория

Ел. поща за контакт:
tbonev@astro.bas.bg

Лице за контакт:
Таню Бонев, ръководител на проекта