Химически състав и магнетизъм на звездите

Проект „Химически състав и магнетизъм на звездите“ – изследват се химическият състав на звездните атмосфери и измененията в него, възникващи под влияние на околозвездната среда или на приливите взаимодействия в двойна система, и проявите на звездния магнетизъм и ролята на звездните магнитни полета в процесите, които съпровождат късните стадии на звездна еволюция.

На снимката: спектър на мъглявината M42 в съзвездие Орион, заснет с обективна призма. Спектърът говори за химическия състав на астрономическия обект. Прочетете повече на сайта на НАО – Рожен: http://nao-rozhen.org/current_astropicture/fr.htm#image13

Още проекти:

Финансиране: вътрешно, институционално

Проект на:
Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория

Ел. поща за контакт:
iliani@astro.bas.bg

Лице за контакт:
Илиан Илиев, ръководител на проекта