Галактики и космология

Обект на изследването по проект „Галактики и космология“ са Вселената и подструктурите й  галактики и системи от галактики. Изучават се химическият състав и физическите процеси в галактиките и системите от галактики. Провеждат се систематични изследвания по фотометрия и повърхностна фотометрия на нормални и активни галактики и галактики в празнини (Voids). Изучават се профилите на дисковете на галактиките, процесите на звездообразуване и структурата на нашата и близките галактики. Изследват се системи  двойки, групи и т.н., купове и свръхкупове от галактики, празнини и други елементи на крупномащабната структура на Вселената. Анализират се първичният нуклеосинтез и химическата еволюция на леките елементи. Изследват се осцилациите на неутриното и космологичните ограничения, които се налагат. Изследват се различни сценарии на бариогенезис и наличието на антиматерия във Вселената.

На снимката: галактиките на Йохан Боде M81 и „Цигарата“ – M82. Прочетете повече на сайта на НАО – Рожен: http://nao-rozhen.org/current_astropicture/fr2.htm#image37

Още проекти:

Финансиране: вътрешно, институционално

Проект на:
Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория

Ел. поща за контакт:
bmihov@astro.bas.bg

Лице за контакт:
Бойко Михов, ръководител на проекта