Литературните понятия и техните контексти

Проектът е съвместен с Института за литературни изследвания на Полската академия на науките. Той е фокусиран върху интердисциплинарни проучвания в сфери като антропологични аспекти на литературата, проблеми на поетиката, когнитивни и семиотични проблеми, както и върху актуални социо-културологични проблеми.

В рамките на проекта са публикувани сборниците: Memory and Text. Cognitive and Cultural Aspects (2006); Words and Images. Iconicity of the Text (2008); Vision and Cognition. Linguistic, Literary and Cultural Aspects (2011); Resemblance and Difference. The Problem of Identity (2015); The Thing. Cognitive and Cultural Aspects (2017, под печат). Всички те са издания на Издателски център “Боян Пенев“ към Института за литература.

Още проекти:

Период: ХХХХ

Цел:
Извършване на интердисциплинарни проучвания

Финансиране:
ХХХХ

Участник от страна на БАН:
Институт за литература

В партньорство с:
Полската академия на науките

Уебсайт:

Ел. поща за контакт:

Лице за контакт: