Договор с фирма UMICORE Galvanotechnik GmbH

Фирмата е базирана в Германия. Проектът изследва електрохимично отлагане на благородни метали и техните сплави. Ръководител на изследването е проф. Иван Кръстев.

Още проекти:

Период: 2018

Цел:
Изследване на електрохимично отлагане на бронзови сплави.

Финансиране:
Фирмено

Участник от страна на БАН:
Институт по физикохимия “Акад. Ростислав Каишев”

В партньорство с:
Фирма UMICORE Galvanotechnik GmbH

Ел. поща за контакт:
krastev@ipc.bas.bg

Лице за контакт:
Иван Кръстев, ръководител на проекта