Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управлението на чуждите видове в България (ESENIAS-TOOLS)

Основната цел е да се информира обществото относно заплахите за биоразнообразието и функционирането на екосистемите от пренасянето на чужди видове на територията на България и Европа.

В изпълнение на проекта в НПМ-БАН е създадена постоянна експозиция, посветена на инвазивните чужди видове, които се смятат за една от най-важните причини за намаляване на биологичното разнообразие, заедно с климатичните промени и унищожаването на местообитанията.

Представени са 16 чужди вида животни – непознати, но попадащи в световния списък на стоте най-опасни видове или добре известни, но неподозирани като заплаха.

Още проекти:

Период: 2015 - 2017

Цел:
Да се информира обществото относно заплахите за биоразнообразието и функционирането на екосистемите от пренасянето на чужди видове на територията на България и Европа.

Финансиране:
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., в рамките на Програма BG03 Биоразнообразие и екосистеми.

 

Участник от страна на БАН:
Национален природонаучен музей и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Уебсайт:
http://www.esenias.org/

Ел. поща за контакт:
zhubenov@nmnhs.com

Лице за контакт:
Здравко Хубенов