Въвеждане на съвременни методи от репродуктивната биология към образованието и работа с млади таланти

Целта на проекта е да предостави възможност за развитие и подпомагане на интереса към науката на ученици, деца с талант или склонност към по-задълбочено изучаване на биология, биомедицина и подобряване качеството на живот, чрез запознаване със съвременни методи от биологията.

Още проекти:

Период: 2017-2018

Цел:
Развитие и подпомагане на интерес към науката на ученици и деца с таланти.

Финансиране:
Целево финансиране на Българска академия на науките.

Участник от страна на БАН:
Институт по биология и имунология на размножаването

Ел. поща за контакт:
dessi_l@abv.bg

Лице за контакт:
Десислава Абаджиева