Енерго-ефективни смесени матрични мембрани, базирани на MOF, за улавяне на СО2 – M4CO2

M4CO2 е мащабен съвместен изследователски проект, финансиран от ЕК с 10 милиона евро.

В него участват 16 партньори от индустрията и академичните среди от 8 европейски държави.

Проектът е четиригодишен и стартира от 1 януари 2014 г. Целта на проекта е да разработи енергийно ефективни композитни мембрани за след- и пред-горивно улавяне на СО2 от топлоелектрическите централи и енергоемките производства на базата на нова генерация метал-органични структури и полимери.

Още проекти:

Период: 2014 - 2018

Цел:
Да разработи енергийно ефективни композитни мембрани за след- и пред-горивно улавяне на СО2 от топлоелектрическите централи и енергоемките производства на базата на нова генерация метал-органични структури и полимери.

Финансиране:
ЕК

Участник от страна на БАН:
Институт по обща и неорганична химия

Уебсайт:
http://www.m4co2.eu

Ел. поща за контакт:
kih@svr.igic.bas.bg

Лице за контакт:
Константин Хаджииванов