Спектрално и фотометрично изследване на променливи звезди

Сътрудничеството между Института по астрономия с НАО и Центъра по астрономия към Университета „Николай Коперник“ в град Торун (Полша) започна преди повече от 25 години. В началото то бе фокусирано върху изследването на симбиотични и подобни на симбиотични обекти. По-късно то бе разширено в нови области от астрофизиката като дългопериодични затъмнително-двойни звезди, структура и динамична еволюция на разсеяни звездни купове и изследване на променливите звезди в тях, извънслънчеви планети и др. Учени от двете институции участват в международните проекти YETI за търсене на извънслънчеви планети в млади разсеяни купове и DWARF за търсене на извънслънчеви планети около затъмнително-двойни звезди. По време на сътрудничеството бяха проведени голям брой спектрални и фотометрични наблюдения в Астрономическия център в Торун, НАО Рожен и АО Белоградчик. Данните бяха обработени, измерени и анализирани по време на взаимните посещения. Резултатите са представени в повече от 70 публикации.

Проектът е по ЕБР с Полша.

На снимката: разсеяният звезден куп „Ясли“ в съзвездието Рак. Прочетете повече на сайта на НАО – Рожен: https://nao-rozhen.org/current_astropicture/fr4.html#image81

Още проекти:

Финансиране:
ЕБР

Участник от страна на БАН:
Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория

В партньорство с:
Център по астрономия към Университета „Николай Коперник“ в Торун (Полша)

Ел. поща за контакт:
kstoyanov@astro.bas.bg

Лице за контакт:
Кирил Стоянов, ръководител на проекта