Магнитни полета при единични звезди гиганти от късен спектрален клас

В рамките на българо-френско сътрудничество по програмата РИЛА/CAMPUS, финансирана от българска страна от ФНИ по проекти ДРИЛА 01/14 от 2011 г., ДРИЛА 01/3 от 2013 г. и ДРИЛА 01/3 от 2015 г., се изучават магнитните полета и активност при звезди гиганти от късен спектрален клас. Досега със спектрополариметъра Нарвал на 2м телескоп „Бернар Лио“, Пик дю Миди, Франция, са изучени над 70 хладни звезди гиганти от спектрален клас G,K,M.  Установено е, че над 50% от тях са магнитно-активни. Те се намират на различни стадии на еволюция след главната последователност – от празнината на Херцшпрунг до асимптотичния клон на гигантите. Изяснени са причините за магнитната им активност – при по-голямата част от тях имаме зависимост на силата на магнитното поле от околоосното въртене и действие на динамо, а една по-малка част са произлезли от Ар звезди на главната последователност. Разработените модели за еволюцията на конвективната обвивка след стадия на главната последователност потвърждават получения наблюдателен резултат, че динамото при гигантите действа в определени еволюционни стадии – основата на клона на червените гиганти, стадия на хелиево горене и началото на асимптотичния клон. Това е първото изследване на магнитните полета при единични хладни гиганти в световен мащаб. Резултатите са публикувани в над 20 статии в престижни международни списания  и представени на международни конференции.  Колективът, провел изследването, е част от мултинационалния консорциум по магнетизъм при хладни звезди Bcool  (bcool.ast.obs-mip.fr/Bcool/Bcool___cool_magnetic_stars.html), където проф. Константинова-Антова е координатор по проеволюирали звезди. Повече информация по темата може да бъде намерена и на magnetism.astro.bas.bg

Още проекти:

Цел:
Изучаване на магнитните полета и активност при звезди гиганти от късен спектрален клас

Финансиране:
Фонд „Научни изследвания“

Участник от страна на БАН:
Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория

Уебсайт:
magnetism.astro.bas.bg

Ел. поща за контакт:
renada@astro.bas.bg

Лице за контакт:
Ренада Константинова-Антова, ръководител на проекта