Българско геофизично списание (Bulgarian Geophysical Journal)

Bulgarian Geophysical Journal (Българско геофизично списание) е интердисциплинарно списание, съдържащо оригинални научни статии в областта на физика на атмосфера и йоносфера, геомагнетизъм и гравиметрия, сеизмология и вътрешен строеж на земята, както и отнасящи се към приложна геофизика, инструментално оборудване и мониторинг в тези научни сфери.

ISSN: 1311-753Х
Печатно.
На английски език.
Излиза веднъж годишно.

Адрес на редакцията:
Национален институт по геофизика, геодезия и география
ул. “Академик Георги Бончев”, бл.3, София 1113, България