Тематична поредица “Висша геодезия”

В тематичната поредица “Висша геодезия” се публикуват оригинални статии с научен принос от всички области на висшата геодезия и свързани с нея интердисциплинарни изследвания.

Поредицата е достъпна както за български, така и за чуждестранни автори. Освен оригинални научни статии в поредицата се приемат и обзорни статии, третиращи съвременни проблеми на висшата геодезия и геодезията, информации за внедрени разработки, рецензии на книги и др.

Поредицата включва и специални издания, посветени на специфични проблеми на висшата геодезия и на интердисциплинарни изследвания.

Подобни издания:

ISSN: 0324-1114
Печатно.
На английски език с резюмета на български език.
Излиза веднъж годишно.

Адрес на редакцията:
Национален институт по геофизика, геодезия и география
ул. “Академик Георги Бончев”, бл.3
София 1113, България