Лятна лаборатория за докторанти

Проектът „Лятна лаборатория за докторанти“ се осъществява в партньорство с ИУ-Варна, катедра „Правни науки“. Проектът е основан върху италианския опит за работа с докторанти в неформална среда.

 

Още проекти:

Период: 2018

Цел:
Работа с докторанти в неформална среда.

Финансиране:
Икономически университет – Варна и бюджетна субсидия на ИДП-БАН.

Участник от страна на БАН:
Институт за държавата и правото

Ел. поща за контакт:
n.yonkova@abv.bg

Лице за контакт:
Надежда Йонкова, ръководител на проекта