Социална екосистема за забавяне на стареенето, поддържане на добро здраве и повишаване на качеството на живот (SEACW)

Проект “Социална екосистема за забавяне на стареенето, поддържане на добро здраве и повишаване на качеството на живот” (SEACW) има за цел създаване на привлекателна, приспособена за нуждите на потребителя и базирана на отворени технологии и облачни изчисления цифрова екосистема, която да се превърне в място за за срещи на всички, които се интересуват от активното и здравословно стареене.

Цифровата екосистема е насочена към три целеви групи:

  • социалните агенти, на които да се осигурят знания, средства, информация, квалификация, повишени възможности за намиране на работа, работни позиции и контакти;
  • възрастните хора, като подобрява възможностите им за трудова заетост, сътрудничество между поколенията и обучение в дигитална грамотност и
  • всички останали граждани, които да получат превантивна медицинска информация и сведения за самонаблюдение на здравословното състояние.

Страница от екосистемата.

В резултат от използване на екосистемата се очаква засилване на солидарността между поколенията и създаване на нови бизнес модели за застаряващото общество.

Изготвените обучителни материали към проекта са използвани за дистационно обучение от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и ще бъдат включени в електронна библиотека за нуждите на членовете на организацията.

Още проекти:

Период: 2013-2015

Цел:
Създаване на цифрова екосистема, осигуряваща информация, приложения и обучение в дигитални умения, за активно и здравословно стареене и подобряване на качеството на живот, когнитивните функции и здраве и социализацията на възрастните хора.

Финансиране:
Европейска комисия, програма “Конкурентоспособност и иновации”

Участник от страна на БАН:
Институт по невробиология

Уебсайт:
http://cordis.europa.eu/project/rcn/191786_en.html

Ел. поща за контакт:
nbbocheva@hotmail.com

Лице за контакт:
Надежда Бочева, ръководител на проекта