Анализ на човешкия кръвно-групов микробиом при здрави лица

В проекта се проучват индивидуалните и кръвногрупови характеристики на човешкия кръвен микробиом. Резултатите ще дадат възможност за широкомащабни изследвания, свързани с ролята на кръвния микробиом при здрави хора и неизяснени болестни състояния с предполагаема инфекциозна патология.

Микроорганизмите са създали комплексни взаимоотношения с хората и животните по време на тяхната съвместна еволюция. Значителен брой микробни видове са се адаптирали към макроорганизмите. Част от тях са станали естествена нормална микрофлора за макроорганизма. Аналогично на нормалната микрофлора открита в устната кухина, кожата и гастроинтестиналния тракт, съществуването на кръвен микробиом при здрави хора е било предположено в миналото, но едва наскоро доказано чрез микроскопски и ДНК анализи.

Още през 1993 г., за първи път в света, българският учен Емил Калфин предвижда, изолира в течна среда и изследва електронно микроскопски нормалната микрофлора в кръвта на здрави хора. Впоследствие други учени потвърждават между 2001-2016 г. съществуването на кръвен микробиом. Кръвният микробиом, т.е. нормалната микрофлора на кръвта е непатогенна за здравите хора, вероятно постоянна за всеки индивид и наброява неуточнен брой микроорганизми. Множество фундаментални въпроси относно ролята на кръвния микробиом при здрави хора не са изяснени.

Целта на проекта е да изследва индивидуалните и кръвногрупови характеристики на човешкия кръвен миркробиом. Получените резултати ще дадат възможност за бъдещи широкомащабни изследвания свързани с ролята на кръвния микробиом при здрави хора и неизяснени болестни състояния с предполагаема инфекциозна патология, като кръвни анемии, саркоидоза, инфекциозна костно-ставна патология, латентна туберкулоза и др.

На фигурата – колонии на кръвен микробиом върху агар.

Още проекти:

Период: 2016-2020

Цел:
Да се проучат индивидуалните и кръвногрупови характеристики на човешкия кръвен микробиом

Финансиране:
Фонд “Научни изследвания”

Участник от страна на БАН:
Институт по невробиология

Ел. поща за контакт:
reni_kalfin@abv.bg

Лице за контакт:
Рени Калфин, ръководител на проекта