Градиентно-функционални нанопокрития, получени чрез вакуумни технологии за биомедицински приложения

Целите на проекта е разработване на нови вакуумни технологии, такива като магнетронно разпрашване, електродъгово и електроннолъво изпрание за

 получаване на нанокомпозитни метал-оксиднитридни покрития, притежаващи комплексни физикохимични, механични и медикобиологични свойства, обезпечаващи интегралното взаимодействие с тъканта и удължаващи живота на импланта в организма. Прилагат се комплекс от съвременни методи за изследване на TiN/TO2 покрития върху титанови сплави като:

  • оптична и електронна микроскопия с компютърна обработка на топографията и структурата;
  • анализ на химичния и фазов състав;
  • профилометрия;
  • електрохимични изследвания;
  • адхезиометрия;
  • оценка на механичните и трибологични, хидрофилни и цитотоксични свойства и др.
Подобни проекти:

Период: 2017 - 2019

Цел:
Разработване на нови вакуумни технологии за получаване на нанокомпозитни метал-оксиднитридни покрития

Финансиране:
Фонд Научни изследвания

Участник от страна на БАН:
Институт по електроника „Акад. Емил Джаков“

Ел. поща за контакт:
pitiv@ie.bas.bg

 Лице за контакт:
Петър Петров, ръководител на проекта