Лазерно-индуцирано формиране на тримерни структури от наночастици и изследване на техните оптични свойства

Проектът е насочен към разработването на лазерен метод за получаване на тримерни структури от наночастици в обемни материали и описание на техните оптични свойства. Методът е без ефективна алтернатива и може да бъде потенциална основа за разработване на нови материали с приложение в преноса и съхранение на данни, нови светлинни източници и свръх-бързи оптични елементи.

На фигурата: Области, съдържащи златни наночастици в обемно стъкло, получени след лазерно облъчване и отгряване (горе ляво). Характерният червен цвят се дължи на специфичните оптични свойства на частиците (горе дясно). Анализът на параметрите на кристалната решетка, проведен на базата на трансмисионен електронен микроскоп, дава възможност за определяне на пространствените характеристики на частиците. Техният размер е оценен на около 5 нанометра за представения случай (долу ляво).

Подобни проекти:

Период: 2017 - 2019

Цел:
Разработването на лазерен метод за получаване на тримерни структури от наночастици в обемни материали и описание на техните оптични свойства

Финансиране:
Фонд Научни изследвания – МОН

Участник от страна на БАН:
Институт по електроника „Акад. Емил Джаков“

Ел. поща за контакт:
nned@ie.bas.bg

Телефон:
(+359) 2 9795853

Лице за контакт:
Николай Недялков, ръководител на проекта