Холографско визуализиране, формиране на светлинни снопове и спекъл метрология с компютърно генерирани холограми

Изследванията в рамките на проекта са в областта на холографското визуализиране, формиране на светлинни снопове и спекъл метрология с компютърно генерирани холограми.

За целта се осъществява компютърно генериране на входни данни за холографско цифрово устройство за формиране на триизмерни образи и оптимизиране на веригата триизмерен холографски запис – пренос на данни – холографско визуализиране. Чрез дизайн на фазови разпределения за пространствено-светлинен модулатор се изследва контролируемото формиране на кохерентни светлинни снопове и се генерират дифракционни оптични елементи.

В областта на динамичната спекъл метрология се разработват методи за безконтактно наблюдаване на скоростта на протичане на процеси в образци от индустриално или биологично естество чрез запис на серия от променящи се във времето спекъл изображения върху повърхността на дифузно отразяващ обект.

Планира се приложение на цифровия холографски запис и динамичния спекъл анализ за наблюдаване на процеса на съхнене на азополимерни тънки слоеве.

На фигурата: Схематично представяне на холографски дисплей, в който холографски данни, записани в ИЧ областта, се пренасят към пространствено-светлинен модулатор за триизмерно визуализиране на обекта във видимата област.

Още проекти:

Период: 2016 - 2019

Цел:
Изследвания в областта на холографското визуализиране, формиране на светлинни снопове и спекъл метрология с компютърно генерирани холограми.

Финансиране:
Фонд Научни изследвания, МОН

Участник от страна на БАН:
Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“

Уебсайт:
http://www.iomt.bas.bg/projs/stoykova_2017/index.php

Ел. поща за контакт:
estoykova@iomt.bas.bg

Лице за контакт:
Елена Стойкова, ръководител на проекта