Разработване на методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България

Проект “Разработване на методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България“ е финансиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Целите на проекта са:

  • Да се извърши преглед на състоянието на нормативната уредба и съществуващите разработки по темата в България, както и на сградния фонд и техническа инфраструктура;
  • Да се извърши оценка на сеизмичната опасност,сеизмичната уязвимост и сеизмичния риск;
  • Да се извърши картографиране на сеизмичния риск.
Още проекти:

Период: 2016 - 2017

Цел:
Да се извърши оценка на сеизмичната опасност, сеизмичната уязвимост и сеизмичния риск в България.

Финансиране:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Участник от страна на БАН:
Национален институт по геофизика, геодезия и география

Ел. поща за контакт:
simeonov@geophys.bas.bg

Лице за контакт:
Светослав Симеонов, ръководител на проекта