Управление на сеизмичния риск за сгради

Проект “Управление на сеизмичния риск за сгради“ е финансиран от Българската академия на науките.

Целите на проекта са:

І. Оценка на сеизмичната опасност за територията на страната.

  1. Анализ на геоложките и неотектонските условия
  2. Комплексен анализ на гравитационното и геомагнитното поле
  3. Оценка и анализ на съвременни движения на земната кора
  4. Оценка на сеизмичната опасност за територията на страната

ІІ.Оценка на сеизмичния риск за сгради.

Още проекти:

Период: 2017 - 2018

Цел:
Да се извърши оценка и анализ на сеизмичната опасност за сградите в България.

Финансиране:
Българска академия на науките

Участник от страна на БАН:
Национален институт по геофизика, геодезия и география

Ел. поща за контакт:
simeonov@geophys.bas.bg

Лице за контакт:
Светослав Симеонов, ръководител на проекта