Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking (ESMERALDA)

Проектът “Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking“ се осъществява от консорциум, включващ 25 партниращи организации от 20 държави. Координатор на проекта е Dr. Benjamin Burkhard. Координатор за България – НИГГГ е доц. д-р Стоян Недков.

Цел на проекта:
Създаване на стратегия за оценка на ЕУ за страните членки на ЕС и разработване на „гъвкава методология“ за оценка и картиране на екосистемните услуги на европейско, национално и регионално ниво.

Още проекти:

Период: 2015 - 2018

Цел:
Създаване на стратегия за оценка на ЕУ за страните членки на ЕС и разработване на „гъвкава методология“ за оценка и картиране на екосистемните услуги на европейско, национално и регионално ниво.

Финансиране:
EU Commission – HORIZON 2020

Участник от страна на БАН:
Национален институт по геофизика, геодезия и география

Уебсайт:
www.esmeralda-project.eu

Ел. поща за контакт:
snedkov@abv.bg

Лице за контакт:
Стоян Недков, ръководител на проекта