Експлоатация на страничните продукти от ароматични растения за разработка на нови козметични и хранителни добавки (EXANDAS)

Проектът EXANDAS има за цел прилагането на съвременни технологии в областта на химията на природните продукти за ефективно оползотворяване на отпадъци и странични продукти от преработката на лечебни и ароматични растения.

Изпълнението на проекта EXANDAS е насочено към развитие на успешен и устойчив международен и междусекторен модел на сътрудничество, който ще допринесе за развитие на иновативния потенциал на България, Балканите и Европа за най-ефикасно използване на природните ресурси и разработването на нови козметични продукти и хранителни добавки.

Още проекти:

Период: 2016-2020

Цел:
Прилагането на съвременни технологии в областта на химията на природните продукти за ефективно оползотворяване на отпадъци и странични продукти от преработката на лечебни и ароматични растения

Финансиране:
Horizon2020

Участник от страна на БАН:
Институт по органична химия с Център по фитохимия

Уебсайт:
https://www.exandas-project.eu/

Ел. поща за контакт:
vdim@orgchm.bas.bg

Лице за контакт:
Владимир Димитров, координатор на проекта от страна на ИОХЦФ.